Concurs

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Câştigă un pachet cadou Cornelius” (denumit in continuare „Concursul”) este Cornelius, cu sediul in Măriței nr. 604, Suceava, România, CUI: 759915, inregistrata cu Nr. Ord. Reg. Comertului J33/307/1991. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Concursul va fi operat prin intermediul S.C. W FOR WAMELEON S.R.L., cu sediul in Targu Secuiesc, str. Libertatii 23, punct de lucru in cart. Campu Frumos nr. 5, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, C.U.I. 36449389, inregistrata cu Nr. Ord. Reg. Comertului J14/473/2017.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 19 august – 2 septembrie 2020 pe pagina de Facebook Cornelius, https://www.facebook.com/cornelius.covrigi

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

 

 SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

 SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Cornelius de pe Facebook. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 19 august – 2 septembrie 2020, astfel:

1. Devin fan al paginii Cornelius (Like la pagina)

2. Cumpara un Chec Marmorat Cornelius din oricare magazin Auchan, Metro sau magazinele din zona participantului

3. Il gusta, apoi lasa in comentariu la postarea cu concursul (care se va afla pe pagina Cornelius) o parere + o imagine facuta de participant cu Checul Marmorat Cornelius. Comentariile cu imagini luate de pe internet vor fi descalificate.

 

 SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premiu 3 pachete (1 pachet/castigator)

▪ 5x Chec marmorat 300g

▪ 3x Cozonac cu nucă, rahat, stafide și cacao 400g

▪ 3x Cozonac cu cacao și rahat 400g

▪ 2x Turtă dulce simplă 400g

▪ 2x Turtă dulce cu umplutură 200g

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat de un juriu compus dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al W FOR WAMELEON SRL in functie de creativitatea parerilor si pozelor atasate in comentariu. Toti participantii la concursul ”RCâştigă un pachet cadou Cornelius” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 4 septembrie 2020 dupa incheierea jurizarii, astfel: li se va afisa numele pe pagina Cornelius de pe Facebook intr-o postare dedicata.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 2 septembrie 2020, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Cornelius. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Cornelius https://www.facebook.com/cornelius.covrigi

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Nu se aplica.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Cornelius si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.